شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام دوستان

درب کنسرو بازکن برقی
+ [تلگرام] "عذر تقصير" عکسهايت در دل من مينشيند نازنين هرکجا باشد، خيابان ، آسمان يا در زمين با که باشي ، بر سر ميز ، مقنعه يا روسري فرق ندارد ، چون هميشه بر دلم تاج سري عشق تويي ، جانم تويي ، ذکر طپش هايم تويي در ميان لحظه ها ، وِرد نفس هايم تويي دم تويي ، بازدم تويي ، هر چه ميانش هم تويي آنکه از رويم زدايد دود و چرک و غم تويي هم پزشک و عابدو قاضي برايم نسخه ها پيچيده اند قصه ي عشق من و جان تو را نشنيده اند هم پزشک و عابد و قاضي براي من تويي ليلي و شيرين و هم مُرضي براي من تويي اي پزشکم ، جان من آزرده است ، دارو کجاست؟ آنکه با من بود هميشه هم رُک و يک رو کجاست؟ عابد من ، زاهد من ، اي هميشه با خدا گو چرا خواهي شوي از اين دل زارم جدا؟ من فراموشت کنم؟ حاشا ، مبادا اين چنان عذر تقصير از حضور آن پزشک و ديگران @kolbeh_shaer
آفرين. خيلي زيبا سروديد
+ [تلگرام] " باز تو !" باز ابر و باز باد و باز باران باز دوباره ياد اشک بي قراران باز به يادم آمدي با نرمي ابر باز هواي با تو بودن درخيابان باز نسيم خيس شبهاي بهاري باز هواي عطر تو در روزگاران باز دوباره آمدي در خاطر من باز هم شهره شوم در جمع ياران باز دوباره مي سرايم شعر معروف قافيه اسم تو بود ، با ابر و باران @kolbeh_shaer
+ [تلگرام] بي قرارم مثل وقتي مادري با يک شماره ميرود تا باجه ها اما سوادش را ندارد! @kolbeh_shaer
{a h=haftasman}2 هفت آسمان{/a} تا حالا تو صف بانک وايساديد؟!؟ شماره بگيري ... منتظر شي .... شمارتو بخونن ... ولي سواد نداشته باشي کارت رو انجام بدي!!!!! الان همون طوري بي قرارم!!!!:( !
{a h=haftasman}2 هفت آسمان{/a} ممنون از لطفتون
غمگين
+ [تلگرام] به او بگوئيد پروفايلش را به روز نکند! با عکس هاي هر بارش زحمي جديد به قلبم ميزند يک بار دريا يک بار رودخانه يک بار با ديگري يک بار با ديگري يک بار با ديگري ........
{a h=nostalgic2}کفش هاي مکاشفه{/a} @};-
{a h=nostalgic2}کفش هاي مکاشفه{/a} سلام . خير . اون با يک نفره! اين نوع نوشتن تاکيد بر حضور فرد ديگر هست @};-
@};-
+ [تلگرام] هر چه کردم که يادت ، نيايد به سرم ، ليک نشد باز هم آمدي و ، قطره شدي ، باريدي! @kolbeh_shaer
+ [تلگرام] سلام دوستان "دسته گل خاطره ها " يادِ تو دَر شد و دَر شد ، سيزده بدرم وقتي انداخت به دور ، دسته گل خاطره ها را ، پدرم @kolbeh_shaer
+ [تلگرام] " کانديدا " من کانديد شدم بهر نگاه يارم ليک صالحم بُدم و او اصلح ميخواست @kolbeh_shaer
+ [تلگرام] "اسير هوس" بازا که گرفتار و اسير نفسم در پشت زمين مين ميان قفسم اي عشق ، کجايي که رها کردي مرا در دوري تو اسير درد و هوسم @kolbeh_shaer
درب کنسرو بازکن برقی
3-دانلود اهنگ جديد
0 امتیاز
0 برگزیده
1 دوست
محفلهای عمومی يا خصوصی جهت فعاليت متمرکز روی موضوعی خاص.
گروه های عضو
3-دانلود اهنگ جديد عضو گروهی نیست
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله مهر ماه
vertical_align_top