سفارش تبلیغ
سرور اختصاصی
سرور اختصاصی
نادان را نبینى جز که کارى را از اندازه فراتر کشاند ، و یا بدانجا که باید نرساند . [نهج البلاغه]
دانلود اهنگ جدید